Wednesday, December 3, 2008

گذرنامه عشا مومنی هنوز به وی بازگردانده نشده است

هرچند عشا مومنی روز ۲۰ آبان از زندان به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی (سند منزل) آزاد شد اما هنوز گذرنامه وی به او بازگردانده نشده است و مسوولان ذیربط هیچ توضیحی دربارۀ روند پروندۀ قضائی وی نداده اند. عشا مومنی ،دانشجوی ۲۸ ساله ، در حالی بازداشت شد که مشغول تحقیق بر پروذۀ کارشناسی ارشد خود بود. طبق گفتۀ شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، سیر پروندۀ عشا از آغاز غیر قانونی بود و اتهام وارده بر وی، تبلیغ علیه نظام، هیچ مبنای قانونی ندارد. در طول این مدت، خانوادۀ عشا به دلیل مصاحبه و خبررسانی تحت فشارهای فزاینده ای قرار گرفتند و خود عشا نیز قریب به یک ماه در سلول انفرادی بسر برد. از بدو بازداشت عشا مجامع دانشگاهی ،اساتید دانشگاه، رسانه های عمومی و سازمانهای موجه حقوق بشری چون عفو بین الملل خواهان آزادی هر چه زودتر عشا و اجازۀ بازگشت به وی برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی شدند. سر انجام عشا مومني در روز ۲۰ آبان از زندان آزاد شد در حالی که کامپیوتر، فیلمهای پروژۀ دانشگاهی و گذرنامۀ وی همچنان توقیف و مسترد نشده است. در این میان روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه خبری بر روی خبرگزاریها قرار گرفت که سخنگوی قوۀ قضائیه، علیرضا جمشیدی، در کنفرانس مطبوعاتی خویش اعلام کرده است که "ممانعتی در زمینه خروج عشا مومنی از کشور وجود ندارد" ، در پی این مصاحبۀ مطبوعاتی عشا و خانوادۀ وی در مراجعه به دادگاه خواهان بازپس گیری مدارک مسافرتی می شوند که با جواب منفی مسولان دادگاه مواجه و مسئول پرونده موضع گیری سخنگوی قوۀ قضائیه را ناشی از ناهماهنگی اعلام می کنند. هم اکنون به دلیل بازداشت یک ماهه و بلاتکلیفی متعاقب ،عشا یک ترم تحصیلی را از دست داده است و همچنان مسئولان از دادن پاسخ صریح به وی خودداری می کنند