Tuesday, December 9, 2008

نمایندگان انجمن همبستگی‌ دانشگاه‌های آمریکا ( AAU) نگرانی‌های خود را در مورد دستگیری عشا مومنی ابراز داشتند.

بنا به گفته (The Cornell Daily Sun) رئیس دانشگاه کرنل، دیوید اسکرتن ، در سفر ۷ روزه خود از ۱۴ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸ به ایران به همراهی دیگر نمایندگان انجمن همبستگی‌ دانشگاه‌های آمریکا ( AAU) با وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،محمد مهدی زاهدی دیدار کردند. اسکرتن عنوان داشت که در جلسات با استادان دانشگاه و زاهدی ، موضوع مشکلات آزادی تحصیلی‌ مطرح شد.
در ادامه این گزارش گفته میشود :
اسکرتن گفته است : " مساله کلی‌ و خاص ( امنیت ) در شرایط مختلف با استادان، ر اسا دانشگاه‌ها و با وزیر علوم بار‌ها مطرح شد."
باری توو سخنگو ی انجمن همبستگی‌ دانشگاه‌های آمریکا در پست الکترونیک نوشته است ،" اکنون، در صد قابل ملاحظه از کشور تحصیلات عالی دارند. جالب اینکه ۶۰ % جمعیت دانشجو ها زن هستند، با توجه به اینکه محدودیت‌های زیادی که به روی زنان در جامعه ایرانی‌ وجود دارد."
بنا به گفته لیبرن ، مجمع نمایندگان، نگرانی‌های خود را نسبت به آنچه سد برای آزادی آکادمیک (academic) می‌باشد به وزیر زاهدی اعلام داشتند.آنها بطور خاص اعلام نگرانی نسبت به عشا مومنی، دانشجو کارشناسی ارشد ،متولد آمریکا، در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا - نرتریج ، که در مورد جنبش زنان در ایران تحقیق میکرد و در اواسط ماه اکتبر دستگیر شد ابراز داشتند. او این قضیه را " یک نقطه مشخص از مشکلات " بر شمرد.
برای اطلاعات بیشتر :
http://cornellsun.com/section/news/content/2008/12/01/skorton-meets-iranian-official-science-exchange