Thursday, March 12, 2009

حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست


کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست» که توسط «ائتلاف گروه های جنبش زنان برای آزادی عالیه اقدام دوست» و برای اعتراض به اجرای حکم عالیه اقدام دوست، و احکام حبس تایید شده برخی از فعالان جنبش زنان برگزار شد.

وكلاي تعدادي از فعالان حقوق زنان روز گذشته نشستی با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي داشتند که در آن رسما از رييس قوه قضاييه خواستند كه به دليل بروز روند غيرقانوني در رسيدگي به اتهامات اين شهروندان ايراني، دستور توقف اجراي اين احكام را صادر كند.

 سارا صباغيان، هم بعد از مرور بر نحوه برخورد مقام هاي قضايي با وكلاي اين پرونده ها،‌ به شرايط عشا مومني، دانشجويي ايراني كه در آمريكا تحصيل مي كرد و پس از حضور در ايران بازداشت شد، اشاره اي كرد و گفت:«با وجود آنكه نزديك به سه ماه است كه موكل من با قرار وثيقه آزاد شده، اما همچنان مقامات قضايي با ممنوع الخروج كردن او، از خروج او و ادامه تحصيل ممانعت مي كنند».


0 comments:

Post a Comment