Sunday, March 1, 2009

ایران و زنان ایرانی‌، دیدگاهای متفاوتبیش از ۱۰۰ روز از ممنوع الخروجی عشا مومنی می گذرد و او همچنان نمی تواند ایران را ترک کند. نشات گرفته از این امر،روز دوشنبه دوم ماه مارس دانشگاه ایالتی نورثریج کالیفرنیا میزبان میزگردی است پیرامون ایران و زنان ایرانی‌.

سخنرانان:

پینک کد: گروهی از فعالان زن آمریکایی‌ که دربارهٔ سفرهای خود به ایران به عنوان "سیتیزن دیپلوماسی" (شیوه ای جدید که میان بسیاری از گروههای مذهبی و دیگر گروهها از جمله جهانگردان برجسته ای چون ریک استیوز رواج یافته است)صحبت خواهند کرد.
رائ ابیلیه و اریل وگسن.

کمپین یک میلیون امضا: جنبشی مردمیِ زنان ایرانی‌ داخل و خارج از ایران برای به دست آوردن برابری جنسیتی در قوانین، که امروزه به عنوان یکی‌ از مهمترین کمپینهای حقوق مدنی شناخته می شود.
روجا بندری

فعالان دانشجویی آزادی عشا ، که دربارۀ فعالیتهای خود در بایگانی کردن فعالیتهای انجام گرفته برای آزادی همکلاسیشان صحبت خواهند کرد.
انسا سینگل، کارا لوتن، و جان دیقوگ.

محل برگزاری: دانشگاه نورثریج
زمان: دوشنبه دوم ماه مارس
۳-۴/۳۰ بعد از ظهر