Wednesday, October 22, 2008

هشدار برای کمپین ۱۱

قبل از خواندن متن لطفا موارد زیر را رعایت کنید!
در فضای نسبتا باز بایستید، دستها و پاهای خود را آزاد بگذارید برای حرکتهای آکروباتیک، چشم های خود را گاهی تنگ و گاهی گشاد کنید، صدای خود را گاهی بم و گاهی زیر کنید لطفاً.
«هشدار برای کمپین ۱۱»
این شما و این هم فیلمی هیجان انگیز، پرخطر و پرهیاهو که بازیگران آن از جان و مال خود مایه می گذارند تا جان و مال دیگران را به بند کشند.
فیلمی که نقش پلیس بزرگراه را در خاطره ها ماندگار می کند.
فیلمی با هنرمندی پلیس بزرگراه که از آنسوی بزرگراهها در آتش و خون و دود و ترافیک جان خود را به خطر انداخته اند تا اتومبیل ۲۰۶ مشکی رنگ را متوقف کرده و راننده آن را به بهانه سبقت غیر مجاز روانه زندان کنند.
ایست، ایست، ایست
هشدار برای کمپین ۱۱، آنان همه جا هستند، از بزرگراه ها تا خانه های شما، آنان با اقدامات عجیب خود به آتش برابری خواهی هر چه بیشتر دامن میزنند. آنان با حرکات خارق العاده خود دانشجویان و زنان حق طلب را روانه اوین می کنند.
پلیس بزرگراه، هشدار برای کمپین ۱۱، هشدار به دانشجویان و پایان نامه نویسان! مراقب باشید. پلیس نامحسوس بزرگراه همه جا پشت سر شماست. حتی می تواند با جرثقیل شما را به اوین منتقل کند..
پلیس بزرگراه فرا وظیفه ای است. نه تنها به وظایف خود در حوزه راهنمایی و رانندگی (تخلفات و جریمه ی نقدی و الصاقی و تسلیمی) فعالیت دارد بلکه به تازگی افتخار کار موازی یا همکاری برادرانه با دیگر نهاد ها را هم دارد. پلیس نامحسوس در جیب شماست مواظب باشید بی خطا حرکت کنید...
برنامه آینده هشدار برای کمپین ۱۱
«بازرسی و تفتیش خانه ها: از طریق کمپین ۱۱!»
با پوزش از خوانندگان برای آماده نشدن تیزر این فیلم