Thursday, November 13, 2008

دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در انتظار بازگشت عشا شمع برافروختند


دیشب، چهارشنبه ۲۴ آبان، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورثریج در اقدامی نمادین طی مراسمی برای بازگشت هر چه سریعتر همکلاسی خود، عشا مومنی، در محوطۀ دانشگاه شمع بر افروختند. بسیاری از همکلاسی ها و دوستان عشا ، اساتید و رئیس کل دانشگاه و اعضای کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا از شرکت کنندگان دراین مراسم بودند.

در ابتدای مراسم، خواهر و یکی از دوستان نزدیک عشا از شرکت کنندگان و تمامی کسانی در طول سه هفتۀ گذشته در هر نقطۀ دنیا برای آزادی عشا تلاش کردند، از صمیم قلب سپاسگزاری کردند. سپس همکلاسی ها و اساتید عشا برای بازگشت سریعتر او برای تکمیل دورۀ تحصیلات اظهار امیدواری کردند و نگرانی خود را از این که عشا با وثیقه و گرو گذاشتن سند خانه آزاد شده است ابراز کردند.در ادامه و در حالی که بر صفحۀ نمایش بزرگی عکسهائی از عشا به نمایش گذاشته شده بود،شعری از اشعار وی خوانده شد. همچنین یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا در سخنانی به بیان توضیحاتی دربارۀ این حرکت و فشارهای وارده بر اعضای آن در ایران پرداخت. این مراسم که با استقبال بسیار زیادی ازطرف دانشجویان و خبرنگاران رسانه های جمعی همراه بود با اجرای زندۀ موسیقی پایان پذیرفت.

استاد مشاور عشا، پروفسور ملیسا وال درقسمتی از سخنرانی خود در این مراسم گفت:

" بسیار مفتخرم از اینکه تمامی دانشجویانم هر چه در توان داشتند انجام دادند تا دنیا از موضوع دستگیری عشا آگاه شود و امروز در اینجا حضور پیدا کرده اند تا درخواست کنند عشا هر چه زودتر اجازۀ بازگشت به دانشگاه برای تکمیل تحصیلات خود را پیدا کند.

همینطور به عشا افتخار می کنم، برای شهامتی که به خرج داد تا پیامی را با ما در میان بگذارد، پیامی شاید به ظاهر ساده که : زنان ایران بسیار متفاوت و مقاوم تر از آن تصویری هستند که به ما نشان داده می شود.

ما امروز اینجا جمع نشده ایم تا برای عشا و یا هر زن ایرانی دیگری افسوس بخوریم بلکه برای فهمیدن هر چه بیشتر و اعلام همبستگی با آنان و برای آرزوی بازگشت هر چه زودتر عشا برای پایان دادن به تحصیلاتش گرد هم آمده ایم."