Monday, March 16, 2009

برنامه ایران و زنان ایرانی در دانشگاه نرتریج

عکس از ژنی لی و روزنامه دیلی ساندیل 

در آستانه فرارسیدن روز زن میزگردی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج با عنوان «ایران و زنان ایرانی» برگزار شد. در این برنامه ابتدا دو دانشجوی دانشگاه نورتریج  (و همکلاس عشا مومنی) به نام کارا لاتن و جان دیکگ گزارشی از فعالیت خود در برگزاری برنامه شب زنده داری برای درخواست آزادی عشا مومنی ارائه نمودند. سپس روجا بندری، فعال کمپین یک میلیون امضا، درباره حرکت زنان در ایران و علی الخصوص کمپین یک میلیون امضا صحبت کرد

برای متن کامل گزارش این برنامه لطفا اینجا کلیک کنید