Friday, December 19, 2008

بیانیه حقوق بشر اول در مورد جلوگیری از سفر نسرین ستوده، عشاء مومنی و دیگر مدافعان حقوق بشر

مدرسه فمینیستی:
سازمان حقوق بشر اول طی اطلاعیه نسبت به ممنوع الخروج شدن نسرین ستوده، از وکلای کمپین یک میلیون امضاء و از مدافعان حقوق بشر در ایران اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: «مورد ستوده تنها مورد نیست. حداقل 4 تن دیگر از فعالان جنبش حقوقی زنان همین تجربه را داشته اند: پروین اردلان، منصوره شجاعی، طلعت تقی نیا و سوسن طهماسبی. همچنین عشاء مومنی عضو کمپین یک میلیون امضاء از آن جایی که پاسپورت او را وزارت اطلاعات ضبط کرده است، هنوز نمی تواند کشور را ترک کند».
در این بیانیه آمده است که دولت ایران باید به حق همه افراد و به ویژه مدافعان حقوق بشر در ایران برای مسافرت و شرکت در میتینگ ها و ملاقات با همکاران شان در سراسر جهان که مانند آنان از حقوق بشر در سطح بین المللی دفاع می کنند، احترام بگذارد.

این بیانیه را می توانید در آدرس زیر مشاهده و امضا فرمایید:

http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Nasrin/