Friday, November 7, 2008

بيش از سه هزار نفر دادخواست آزادي عشا مومني را امضا نموده اند


تا به امروز بيش از سه هزار نفر دادخواست آزادي عشا مومني را امضا نموده اند. اين دادخواست خطاب به رهبر ايران آيت الله سيد علي خامنه اي ، محمود احمدي نژاد رييس جمهور و آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه است که در آن امضا کنندگان خواستار آزادي عشا مومني دانشجوي رشته ارتباطات و هنر دانشگاه نورتريج و از فعالين کمپين يک ميليون امضا مي باشند. در اين دادخواست موارد ذيل مورد تاکيد قرار گرفته است:
1- تضمين سلامت جسمي و روحي عشا مومني در تمام مدتي که وي در زندان به سر مي برد.
2- اجازۀ دسترسي سريع و بي قيد و شرط وي به وکيل مدافع، ملاقات خانواده و در صورت لزوم در اختيار داشتن مراقبتهاي پزشکي
3- پايبندي مسوولين ايران به حقوق انساني و آزادي هاي فردي و حقوقي عشا مومني بر اساس معاهدات و توافقنامه هاي بين الملي پذيرفته شده توسط ايران. عشا مومني از تاريخ پانزدهم اکتبر در سلول انفرادي در زندان اوين بسر مي برد و تا به امروز اجازه ملاقات با خانواده و يا وکيل خود را نيافته است. سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرده است که وي همچنان تحت بازجويي بسر مي برد. وي اتهام عشا مومني را اقدام عليه امنيت ملي ياد کرد. در سال گذشته نيز تعدادي از فعالين کمپين با همين اتهام از سوي دستگاه قضايي ايران روبرو شده اند

دولت ایتالیا از مقامات ایران خواست به بازداشت عشا مومنی خاتمه دهند


به گزارش خبرگزاری AKI ، دولت ایتالیا در یک موضع گیری رسمی، شکایت و اعتراض خود را نسبت به بازداشت عشا مومنی به دولت ایران ابلاغ و از آنان خواست به بازداشت او خاتمه دهند. وزیر امور خارجۀ ایتالیا، فرانکو فراتینی، از سفیر آن کشور در تهران خواست حامل این پیام برای مقامات ایران باشد و آزادی عشا را درخواست کند. فراتینی همچنین از رئیس دفت خود خواست با سفیر ایران در ایتالیا ملاقات کند و ضمن تشریح مواضع دولت ایتالیا در این موضوع، خواهان اعلام شفاف دلائل دستگیری عشا و زمان آزادی او شود.

متن کامل خبر را در آدرس ذیل بخوانید: