Wednesday, November 19, 2008

عشا مومنی همچنان ممنوع الخروج است

در مقاله ای در وبسایت ‫ایلنا، خبرگزاری کار ایران، امروز خبری درج شد مبنی بر این که به گفته آقای علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، "ممانعتی در زمینه خروج عشا مومنی از کشور وجود ندارد"

این در حالی است که گذرنامه عشا مومنی هنوز به وی بازگردانده نشده است و به گفته دوستان نزدیک عشا، امروز توسط مسوولین به وی گفته شده است که این خبر اشتباه می باشد و او اجازه خروج از کشور را ندارد.


صحبت یکی از ‫فعالان کمپین یک میلیون ا‫مضا در برنامه دانشگاه نورتریج کالیفرنیا

چندی پیش برنامه ای توسط همکلاسی های عشا در دانشگاه نورتریج کالیفرنیا برگزار شد. فعال کمپین یک میلیون امضا روجا بندری از کسانی بود که در این برنامه صحبت کردند. متن زیر ترجمه این صحبت کوتاه است که در حضور دوستان عشا، دانشجویان و اساتید این دانشگاه خوانده شد

http://campaign-for-equality.org/Roja_VigilForEsha_farsi.html