Tuesday, October 28, 2008

عشا مومنی کار غیرقانونی انجام نداده


نسرین ستوده:
تغییر برای برابری- الناز انصاری: بازداشت عشا مومنی از داوطلبان کمیپن یک میلیون امضا آخرین برخورد نیروهای امنیتی با جنبش زنان است. بیش از دوسال از فعالیت کمپین می گذرد و بیش از پنجاه نفر برای مطالبه تغییر قوانین بازداشت شده اند. هنوز هیچ یک از قضات نتوانسته خواست تغییر قانون را جرم اعلام کند، با این حال عشا مومنی به جرم ثبت این خواست بازداشت شده است. بازداشت او در خیابان و در حال رانندگی اتفاق افتاد. خانواده او به شدت برای کنترل رسانه ها تحت فشار هستند. نسرین ستود در گفت و گو با سایت تغییر این بازداشت را غیرقانونی دانست و نسبت به فعالیت بی پرده عوامل خودسر که فراقانونی عمل می کنند هشدار داد.
این وکیل دادگستری گفت: «مهمترین ایرادی که به این بازداشت وارد است اینکه اساسی ترین تشریفاتی که برای بازداشت یک متهم باید رعایت شود در نظر گرفته نشده است. یعنی هیچ احضاریه ای با رعایت مهلت قانونی به دست متهم نرسیده است و ماموران به عنوان گشت نامحسوس ترافیک مانع حرکت او در مسیر می شوند و وی را بازداشت می کنند. این برخورد غیر شفاف یکی از مهمترین ایرادات حقوقی است که در مورد پرونده عشا مومنی هم مصداق دارد».
ستوده این شیوه برخورد را خطرناک توصیف کرد و گفت: «وقتی با برخوردهای این چنینی به کرات مواجه می شویم یعنی درگیر خطر بزرگی هستیم به نام عوامل خودسر که خارج از چارچوب قانون عمل می کنند و فعالیت آنها همه شهروندان را تهدید می کند».
این حقوقدان فعالیت عشا مومنی برای تصویربرداری و انجام مصاحبه با فعالان کمپین را غیرقانونی ندانست و توضیح داد: «خانم مومنی در راستای انجام یک پروژه علمی و آکادمیک مصاحبه هایی انجام داده است که در قانون هیچ منعی برای این کار وجود ندارد و حتی چنین کاری تا زمانی که در خیابان یا مراکز عمومی و دولتی نیست به مجوز رسمی هم نیاز ندارد. تا زمانی که این فیلم ها در آرشیو شخصی است حکم فیلم های شخصی دارد که در هر خانه ای موجود است و کسی حق بازبینی آن را ندارد»
ستوده در ادامه با اشاره به وضعیت این عضو کمپین و افرادی که عشا با آنها مصاحبه کرده است موضوع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را مورد توجه قرار داد و گفت: «به موجب هیچ قانونی در هیچ کجای جهان از جمله در ایران انتقاد از قوانین جرم نیست. درباره قوانین مربوط به زنان اساتید، روزنامه نگاران، حقوق دانان و شهروندان عادی به این قوانین معترض هستند. حتی بسیاری از قضات نیز این قوانین را ناعادلانه می دانند. اگر این انتقاد و ثبت آنها از نظر قانون جرم باشد تا به حال هزارن نفر را باید به جرم این انتقاد زندانی می کردند».
با گذشت 12 روز از بازداشت عشا مومنی، هنوز هیچ اطلاعی درباره اتهام و وضعیت نگهداری وی در بند 209زندان اوین در دست نیست. وی از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا است و چند نمایشگاه عکس با محوریت زنان برپا کرده است.عشا مومنی برای تهیه پایان نامه دانشگاهی خود مصاحبه هایی با اعضای کمپین در ایران انجام داده است تا آنها را در فیلمی درباره جنبش زنان در ایران به تصویر بکشد

0 comments:

Post a Comment