Wednesday, October 29, 2008

برنامه ها ی سفر گروهی ۶تن از روئسای چندی از دانشگاه های امریکا به ایران،

"اینساید هایر اِد" در روز دوشنبه نوشت:
۶تن از روئسای چندی از دانشگاه های امریکا برنامه ها ی سفر گروهی خود در ماه آینده به ایران، جهت ملاقات با مدیران آموزشی و دانش آموزان ایرانی را اعلام کردند. این روئسا شامل جرالد کوهن از دانشگاه کارنگی ملون، دیوید لیبورن از دانشگاه رایس، ج. برنارد ماچن از دانشگاه فلوریدا، سی. دی. موت از دانشگاه مریلند در کالج پارک، دیوید اسکورتون از دانشگاه کورنل و لری وندرهورف از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس خواهند بود. همچنین رابرت م. بردال ، رئیس انجمن دانشگاه های امریکایی به عنوان سرپرست، این گروه را همراهی میکند.

این سفر در شرایطی اعلام میشود که که توجه بسیاری از دانشگاهیان امریکا به بازداشت های اخیر محققان بیگناه در ایران جلب شده است. در حال حاضر، مقامات رسمی ایالات متحده فشار هایی را برای آزادی عشا مومنی، دانشجوی دوره فوق لیسانس دردانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج، که به تازگی در ایران باز داشت شده وارد میکنند. این دانشجو در جریان سفر تحقیقاتی خود در رابطه با جنبش زنان ایران بازداشت شده بود. سخنگوی انجمن دانشگاه های امریکایی از اهمیت این موضوع خبر داده و اعلام کرده است که
تحقیقاتی بر سر این مسئله در جریان است
اخبار مربوطه:

0 comments:

Post a Comment