Tuesday, November 4, 2008

سخنگوی قوه قضاییه اتهام عشا مومنی را «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر کرد

به گزارش ایلنا، عليرضا جمشيدي سخنگوی قوه قضاییه در جلسه مطبوعاتی روز سه شنبه اتهام عشا مومنی را «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر کرد. وی همچنین تایید کرد که عشا مومنی در زندان اوین به سر می برد و افزود که پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي می باشد. این در حالی است که عشا مومنی از روز 15 اکتبر (به مدت بیست روز) در انفرادی به سر می برد و خانواده و وکیلش اجازه ملاقات با وی را پیدا نکرده اند. خانواده مومنی با وجود پیگیری های فراوان تا کنون درباره اتهام عشا اطلاعی کسب نکرده بودند و امروز از طریق رسانه ها برای اولین بار از این اتهام خبردار شدند.

اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اتهامی است که به چندین نفر دیگر از فعالین کمپین یک میلیون امضا نیز در گذشته وارد شده است. این در حالی است که این کمپین حرکتی است صلح آمیز با هدف ایجاد برابری جنسیتی در قوانین ایران و فعالیت های این کمپین کاملا قانونی می باشند

0 comments:

Post a Comment