Tuesday, May 5, 2009

دانشگاه ایالتی‌ نورت ریج: تقدیم جایزهٔ آزادی آکادمیک به عشا مومنی

عشا مومنی به عنوان دریافت کنندۀ جایزۀ سالانۀ آزادی آکادمیک از سوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج شناخته شد. این جایزه در حالی در مراسمی در ۵ ماه می توسط رئیس دانشگاه به عشا تقدیم خواهد شد، که وی همچنان در ایران به سر می برد و اجازۀ خروج از کشور را ندارد. جولن کستر، رئیس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج،دلیل اهدای این جایزه به عشا را چنین عنوان کرد: "این جایزه به خاطر تعهد عشا مومنی به تحقیقات آکادمی به وی تعلق گرفته است. عشا در تحقیقات دانشگاهی خود سعی داشت تا با به وجود آوردن گفتگوهای بین فرهنگی به ما کمک کند که درک بهتری از زنان ایرانی‌ داشته باشیم. او اعتقاد داشت که تحقیقات دانشگاهی به تحقق این هدف کمک میکنند."

دپارتمان ارتباطات دانشگاه ایالتی نورثریج عشا مومنی را به خاطر پیگیریِ حقیقت، برابری و عدالت اجتماعی در تحقیقات دانشگاهی شایستۀ دریافت این جایزه شناخته است.

خانم مومنی، ۲۸ ساله، دانشجوی ارتباطات دانشگاه نورثریج در تاریخ ۲۴ مهرماه در حالی که مشغول تحقیق میدانی برای پروژۀ فوق لیسانس خود بر جنبش زنان در ایران بود، بازداشت شد  . او ۲۵ روز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در بند انفرادی زندان اوین گذراند. هرچند عشا روز ۲۰ آبان از زندان رهائی یافت اما همچنان اجازۀ خروج از کشور را ندارد و مدارک مسافرتی وی به او بازگردانده نشده است.

برای متن کامل در اینجا کلیک کنید لطفا.


0 comments:

Post a Comment