Monday, October 20, 2008

‫بیوگرافی عشا مومنی

عشا مومنی در سال ۱۳۵۹ در شهر لس انجلس متولد شد، به دلیل تحصیل پدر عشا در رشتۀ مهندسی عمران دردانشگاه ایالتی کالیفرنیا خانوادۀ او از سال ۱۳۵۵ در آمریکا به سر می بردند.اما بلافاصله پس از پایان تحصیل در بحبوحۀ جنگ و در حالی که می توانستند در خارج از کشور به دور از آشفتگی و سختی های آن دوران به زندگی در آسایش ادامه دهند ،برای همراهی و بودن در کنار عزیزانشان در هنگامۀ سختی ها به ایران باز گشتند و پدر عشا در مناطق جنوبی کشور به کار پروژه های راه سازی دوران جنگ مشغول شد.

گرایشات هنری از دوران کودکی در روحیۀ عشا مشهود بود،او از سنین کم شروع به نقاشی کرد واز ۱۴ سالگی به فراگیری نواختن تار مشغول شد، و در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به عنوان نوازندۀ تار در گروه موسیقی بانوان چکاوک عضو بود و همراه این گروه در جشنوارۀ موسیقی فجر در سال ۱۳۷۹ شرکت کرد. .

عشا پس از پایان تحصیلات دبیرستان موفق به اخذ لیسانس در رشتۀ گرافیک از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز شد، در طول دوران دانشجوئی عشا به عنوان داوطلب در پرورشگاه آمنه به کار مشغول بود و سعی بر آن داشت با آموزش تئاتر به کودکانِ پرورشگاه به آنها در بیان احساساتشان یاری رساند.

در این حین، تجربۀ دردناک ازدواج عشا که همراه با خشونت خانگی بود تبدیل به نقطۀ عطفی در زندگی عشا شد، این اتفاق نه تنها سبب گوشه گیری عشا نشد بلکه او را به بازنگری در زندگی و کمک به دیگران برای قرار نگرفتن در چنین موقعیتی واداشت. عشا برای ادامۀ تحصیلات به آمریکا رفت و در رشتۀ ارتباطات و هنر در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج پذیرفته شد. به دفعات عکسهای گرفته شده توسط عشا در دانشگاه به نمایش گذاشته و همینطور فیلم کوتاهی از او به نام " ن کلمه" که به مسالۀ نژاد در آمریکا می پردازد، در جشنوارۀ دانشگاه پذیرفته شد.

در طی تحصیلات برخورد و نگاه کلیشه ای به زنان ایران و ترویج چهره ای منفعل و ضعیف و افزایش خطر جنگ علیه ایران عشا را آزار می داد، این قضیه سبب شد که او تحقیق دانشگاهی خود را در مورد مسائل مربوط به زنان در ایران دنبال کند و به منظور تهیۀ فیلمی دانشگاهی به عنوان پروژۀ کارشناسی ارشد از چهرۀ توانای زنان فعال ایران در کمپین یک میلیون امضا به ایران برگردد.

1 comments:

mehrak در

حضور این زن هنرمند آزاده که با تلاش و پشتکارش در عرصه علم و هنر تصویر کلیشه ای و نادرست زن ایرانی را در سطح بین المللی ارتقاء میبخشد افتخاری
.است برای همه ایرانیان

Post a Comment