Monday, October 20, 2008

مصاحبه با دیوید بلومن، استاد عکاسی و فیلمبرداری عشا مومنی

به عنوان استاد مشاورِ پروژۀ فوق لیسانس عشا مومنی، برای ما از عشا بگوئید؟ موضوع پروژۀ دانشگاهی عشا چه بود؟

عشا از بهترین دانشجویان دانشگاه است، خلاق و هنرمند. عشا علاقه مند بود روی مسائل مربوط به زنان در ایران تحقیق کند با تاکید ویژه ای بر تصحیح برداشت غلطی که نسبت به زنان ایرانی در دنیا وجود دارد.

آیا از دستگیری او متعجب شدید؟ به نظر شما دلیلی برای در زندان بودن عشا وجود دارد؟

نه تنها متعجب بلکه شوکه شدم. من مطمئنم که پروژۀ تحقیقی عشا خطری برای کسی ایجاد نمی کند، تنها یک تمرین دانشگاهی ساده است که در جائی منتشر نمی شود، من حتی نمی توانم تصور کنم که برای چنین چیزی عشا را بازداشت کنند.

آیا دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج از پروژه های دانشگاهی غیر از اعطای مدرک استفادۀ دیگری هم می کند؟

اصلا و ابدا، همانطور که قبلا گفتم این فقط یک پروژۀ سادۀ دانشگاهی است برای گرفتن مدرک فوق لیسانس و همۀ دانشجویان چنین پروسه ای را باید بگذرانند.