Monday, October 20, 2008

مصاحبه با دکتر ملیسا وال، رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ‫نورتریج استاد مشاور عشا مومنی در انجام پروژۀ دانشگاهی

به عنوان استاد مشاورِ پروژۀ فوق لیسانس عشا مومنی، برای ما از عشا بگوئید؟ موضوع پروژۀ دانشگاهی عشا چه بود؟

عشا ‫جوان فوق العاده ای است، بسیار با استعداد و باهوش. در صحبت با او بسیار راجع به ایران و فرهنگ ایران آموخته ام.عشا ‫همیشه نگران این بود که آمریکائیها درک و شناخت درستی از ایران ندارند و می خواست تصویر کامل تری از کشورش را به آمریکائیها نشان دهد. پروژۀ دانشگاهی او راجع به زنان ایران بود و گرایشهای مختلف زنان در ایران

آیا از دستگیری او متعجب شدید؟ به نظر شما دلیلی برای در زندان بودن عشا وجود دارد؟

من بسیار از این اتفاق متعجب شدم و مطمئنم که دیگر همکاران من در دپارتمان و دانشگاهها از این دستگیری تعجب خواهند کرد که یک دانشجوی جوان در کشورش به دلیل کار بر روی پروژۀ دانشگاهی اش دستگیر شده است.

آیا دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورثریج از پروژه های دانشگاهی غیر از اعطای مدرک استفادۀ دیگری هم می کند؟

نه، دانشگاه از کارهای دانشجویان استفاده نمی کند. پروژه به یک کمیتۀ سه نفره ارائه می شود که پروژه را برای اعطای مدرک فوق لیسانس مورد ارزیابی قرار دهند و هیچ مصرف دیگری ندارد،در حقیقت انجام پروژه معادل یک امتحان دانشگاهی است


0 comments:

Post a Comment